Warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości środków pobudzających i „dopalaczy”

> powrót do listy

W ostatnim czasie zauważamy, że panuje nowa moda na zastępowanie alkoholu czy narkotyków innymi używkami tzw. „dopalaczami”, czyli środkami o działaniu psychoaktywnym.

Zwiększająca się dostępność (choć na chwile obecną są środkami zabronionym) i relatywnie niska cena, wyraźnie wpływa na popularność tych środków, jak również na obniżenie wieku inicjacji. Dodatkowo wrzawa medialna wokół tego tematu wpłynęła na rozsiewanie informacji błędnych, często wręcz wykluczających się. 

W prasie i TV pojawiało się wiele doniesień na temat tzw. „dopalaczy”.
Co jednak tak naprawdę o nich wiemy?

Celem niniejszych warsztatów jest analiza i opis produktów 
z podkreśleniem zagrożeń wynikających z ich stosowania.