Warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości narkotyków

> powrót do listy

W ostatnim czasie zauważamy znaczną eskalację zjawiska narkomanii. Po środki psychoaktywne sięga coraz większa liczba dzieci i młodzieży. Zwiększająca się dostępność i niezbyt wygórowane ceny środków odurzających wyraźnie wpływają na obniżenie wieku inicjacji narkotycznej.

Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym Stanu Zdrowia na Świecie, narkotyki znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Na całym świecie narkotyki są przyczyną 4% zgonów w ciągu roku.

Odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szansę
rzeczywistych zmian w zachowaniu i dalszym postępowaniu młodych osób.