Warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości alkoholu połączone z zasadami udzielania pierwszej pomocy

> powrót do listy

W ostatnich kilku latach obserwujemy wyraźny wzrost zagrożeń alkoholowych wśród młodzieży. Okazuje się, że z roku na rok wzrasta liczba młodych, którzy sięgają po napoje alkoholowe, maleje natomiast liczba abstynentów. Jednocześnie obniża się wiek inicjacji alkoholowej.

CZĘŚĆ PROFILAKTYCZNA DOTYCZĄCA SZKODLIWOŚCI ALKOHOLU:

Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym Stanu Zdrowia na Świecie alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Jest odpowiedzialny za ponad 9% całkowitego obciążenia chorobami i urazami, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów jest ściśle powiązana z alkoholem. Na całym świecie alkohol jest przyczyną 5% zgonów w ciągu roku.

Odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szansę
rzeczywistych zmian w zachowaniu i dalszym postępowaniu młodych osób.


CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY: 

Pomoc człowiekowi w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia jest obowiązkiem moralnym, a przede wszystkim prawnym, każdego człowieka - nie tylko osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

W Europie odnotowuje się rocznie około 500 000 nagłych zatrzymań krążenia w sytuacjach pozaszpitalnych. Na dzień dzisiejszy przeżywalność wynosi zaledwie 5 – 10%. Statystyka ta nie jest lepsza jeżeli chodzi o urazowość: 62% zgonów okołowypadkowych następuje w okresie przedszpitalnym.