Warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości alkoholu

> powrót do listy

W ostatnich kilku latach obserwujemy wyraźny wzrost zagrożeń alkoholowych wśród młodzieży. Okazuje się, że z roku na rok wzrasta liczba młodych, którzy sięgają po napoje alkoholowe, maleje natomiast liczba abstynentów. Jednocześnie obniża się wiek inicjacji alkoholowej.

Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym Stanu Zdrowia na Świecie alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Jest odpowiedzialny za ponad 9% całkowitego obciążenia chorobami i urazami, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów jest ściśle powiązana z alkoholem. Na całym świecie alkohol jest przyczyną 5% zgonów w ciągu roku.

Odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szansę
rzeczywistych zmian w zachowaniu i dalszym postępowaniu młodych osób.